Teknik Bilgiler

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RAPORU) NEDİR?

27-07-2009 14:43 tarihinde gönderildi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN RAPORU) NEDİR?

Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir?

Ruhsatlı binalar için, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten; ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyemizin Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir belgedir. 
 
Yapı Kullanma İzin Belgesi Almanın Koşulları Nelerdir?

 Yapı Kullanma İzin Belgesi almak için ruhsat süresi içinde inşaatın sahibi veya vekili bir dilekçe ile Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü`ne başvurmalıdır. Başvuru dilekçesinin ekinde bulunması gereken evraklar şunlardır:

 1. Yapı Denetim Firması ya da Teknik Uygulama Sorumlularından binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığını belirten teknik rapor,

 2. Binanın her cephesinden çekilmiş 13 x 18 cm ebatlarında renkli fotoğraflar.

 Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik personeli tarafından her hafta salı günleri Yapı Denetim Şirketleri tarafından kontrollüğü yapılan binalar, her hafta perşembe günleri ise Teknik Uygulama Sorumluları tarafından kontrollüğü yapılan binalar için yerinde ruhsat ve eklerine uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır. Yapılan incelemeler sonucunda ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan binaların Yapı Kullanma İzin Belgesi almak için gerekli olan evrakları tamamladıktan sonra Yapı Kullanma İzin Belgeleri düzenlenir. Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı belirlenen binalar için;

 1. Sosyal Sigortalar Kurumu`ndan Sigorta Borcu Yoktur yazısı,

 2. Vergi Dairesi`nden 2 Nolu Harç Ödendi Belgesi,

 3. Binada sığınak olması durumunda Sivil Savunma Müdürlüğü`nden Sığınak Uygunluk Raporu,

 4. Binada yangın merdiveni olması durumunda İtfaiye Müdürlüğü`nden Yangın Merdiveni veya Yangın Holü Uygunluk Raporu,

 5. Her bir bağımsız bölüm için İskan Harç ve Ücrerleri, binada asansör bulunması halinde Asansör İşletme Ruhsatı Ücreti ve Asansör Proje Tasdik Ücreti yatırılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir.
 
Not :Yerinde yapılan kontroller sonucunda ruhsat ve eklerine uygun olmadığı belirlenen binalar Müdürlüğümüz bünyesindeki Kaçak İnşaat Servisi`ne havale edilir.

 ***Yapı kullanma izin belgesi onay tarihinden itibaren 3 ay içerisinde emlak beyanının verilmesi ve bir yıl içerisinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunludur.
 

kaynak: www.balikesir.bel.tr